Tjenester

Utover kurs og utstyr leverer RescuePal også noen andre tjenester.
Dette er tjenester som har til hensikt å gjøre hverdagen enklere for kunden.

Service og vedlikehold av førstehjelpsutstyr.
Manger bedrifter har krav til førstehjelpsutstyr og har kjøpt dette inn til bedriften, men mangler eller har ikke kapasitet til å følge dette opp.
Dette kan være uheldig på flere måter, både i forhold til at man kanskje mangler utstyr når ulykken er ute. Eller at bedriften får tilsyn, og får et unødig avvik på grunn av feil og mangler på førstehjelpsutstyret.
RescuePal kan ta over dette ansvaret i samarbeid med bedriften, slik at vi tar regelmessige kontroller og etterfyller det som skulle være nødvendig. Selvfølgelig dokumenteres dette slik at bedriften har dette dokumentert i egne kontrollsystemer.

Service og vedlikehold av hjertestarter
RescuePal
har også service og vedlikeholdsavtale for hjertestartere.
Hvorfor skal man ha en avtale for et vedlikeholdsfritt apparat? Hensikten med service og vedlikeholdsavtale for hjertestarteren er av flere årsaker:

  • Vedlikeholde registrering i det offisielle HJERTESTARTERREGISTERET
  • Låne apparat ved feil eller etter bruk
  • Ved bruk bringes apparatet inn og leses av, og sendes til aktuelt sykehus for å bidra til riktig behandling av pasienten

Styrking og verifisering av beredskapsorganisasjonen i bedriften
RescuePal har erfaring og kompetanse innenfor beredskapsarbeid. En del bedrifter har pålagte eller selvpålagt beredskapskrav.
Fungerer beredskapsorganisasjonen? Er individuelle ferdigheter verifiserte? Spørsmålene som kan stilles rundt beredskapen i en bedrift er flere, men den enkleste måten å få svar på er ved å ta en gjennomgang og kjøre noen enkle men effektive øvelser.