AHLR – instruktørkurs (NRR)

Bli godkjent kursinstruktør

For at kurset skal godkjennes som NRR-instruktørkurs, må du først være godkjent AHLR utøver, din kursinstruktør må være NRR-godkjent hovedinstruktør i AHLR. NRR-godkjente instruktører skal kunne dokumentere at de selv har gått på kurs og vist at de behersker både teori og praksis for god AHLR og opplæring. NRR-godkjente instruktører må jevnlig holde kurs og er forpliktet til å holde seg faglig og pedagogisk oppdatert.

Norsk grunnkurs i AHLR

Forkortelsen AHLR står for ”avansert hjerte-lungeredning”. Kurset er et basiskurs i AHLR. E-læringen inneholder mye obligatorisk fagstoff, men har i tillegg også fordypningsstoff for spesielle problemstillinger. Ut fra oppgavene på din arbeidsplass kan din kursinstruktør peke på enkelte av disse spesielle fordypningselementene som obligatoriske, for eksempel ”drukning” for prehospitalt personell og ”AHLR på gravide” for personell på fødeavdelinger.

Målgrupper

Norsk grunnkurs i AHLR er for alt helsepersonell som skal tilby eller bistå i utførelsen av AHLR på voksne, spesielt:

  • overvåkningspersonell på sykehus
  • alle leger med akuttansvar på sykehus
  • profesjonelt ambulansepersonell
  • medisinerstudenter i 4.-6.studieår

Til deg som kursdeltaker

Dette er et praktisk kurs der du lærer å behandle hjertestans med avansert hjerte-lungeredning (AHLR), dvs. basal HLR, defibrillering, hjelpemidler og medikamenter. Kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), og det faglige innholdet bygger på gjeldende retningslinjer fra European Resuscitation Council (ERC). Målsetningen er at du etter kurset skal kunne utføre AHLR på en trygg og forsvarlig måte i henhold til gjeldende norske retningslinjer. Det stilles krav om at du forbereder deg før selve kursdagen ved å tilegne deg nødvendige teoretiske kunnskaper vha kursboka og den obligatoriske e-læringen. Derfor må du i god tid før kurset ha mottatt kursboka fra din instruktør.

Kursets oppbygging

AHLR kurset består av to likeverdige deler som begge må fullføres for å få godkjent kurset.

  • Kursbok med tilhørende e-læring (for å tilegne deg nødvendige teoretiske forkunnskaper)
  • Praktisk kursdel (for å tilegne deg nødvendige praktiske ferdigheter)

Del 1 (før du kommer på kurset)

Kursbok

Utbyttet for deg og de andre på selve kursdagen er avhengig av at alle møter godt forberedt. Boka har til hensikt å gi deg en teoretisk basiskunnskap som et grunnlag for gjennomføre e-læringen og besvare den teoretiske prøven. Hvert kapittel i boka har definerte læringsmål.

E-læring

E-læringen finner du på www.nrr.org under ”Læringsportalen”. Her finner du en læringsmodul med demonstrasjonsfilmer, fordypningsstoff samt kontrollspørsmål fra kursboka. For ansatte på spesialavdelinger, kan kursinstruktøren gi anvisninger om deler av fordypningsstoffet som skal være en del av de obligatriske forberedelsene til kursdagen. Kontrollspørsmålene i e-læringen utgjør samtidig den teoretiske kursprøve for AHLR, og skal være bestått før du møter til kurset.

Del 2: Praktisk kursdel (kursdagen)

AHLR-kurset bygger på kunnskaper og ferdigheter fra kurset ”HLR for Helsepersonell (HHLR)”. Her lærer du bl.a. bruk av AED (halvautomatiske defibrillatorer) og enkle hjelpemidler. Som AHLR utøver bør du ha gode ferdigheter i praktisk HLR med fokus på riktig frekvens og dybde av brystkompresjoner. Det er ikke et krav, men spesielt for helsepersonell med manglende eller liten HLR-erfaring, anbefales det sterkt å ta HHLR-kurset før AHLR kurset. Det bør ikke være mer enn 6 måneder siden du sist øvet deg i disse praktiske ferdighetene. I AHLR kurset får du innføring i bruken av mer avanserte defibrillatorer, tolkning av EKG rytmer, om disse er sjokkbare eller ikke, sikring av luftveier med ulike hjelpemidler og om- og i tilfelle når du bør gi medikamenter og om hvordan disse medikamentene virker.

Hovedfokus på kursdagen er øving på praktiske ferdigheter og scenariobasert trening i team:

  • Trening i basisferdigheter som kompresjonsteknikk
  • luftveishåndtering, HLR-enredder-teknikk og HLR-toredder-teknikk
  • Gjennomgang av AHLR algoritme med medikamenter. Brifing av aktuelle hjelpemidler og utstyr
  • Scenariobaserte øvelser i team med utgangspunkt i egen arbeidsplass

Du bør ta med deg kursboken på kursdagen. En NRR godkjent instruktør skal sikre at du etter endt kurs kan gi kvalitetsmessig god AHLR etter gjeldende retningslinjer. Hovedfokus på kursdagen er øving på praktiske ferdigheter.

Godkjent kursinstruktør

For at kurset skal godkjennes som NRR-kurs, må din kursinstruktør være NRR-godkjent. NRR-godkjente instruktører skal kunne dokumentere at de selv har gått på kurs og vist at de behersker både teori og praksis for god AHLR og opplæring. NRR-godkjente instruktører må jevnlig holde kurs og er forpliktet til å holde seg faglig og pedagogisk oppdatert.

Ta kontakt her