Instruktørkurs

Instruktørkurs er for deg som har lyst å drive med undervisning og opplæring innen førstehjelp, eller for deg som har behov i forhold til anbefalte krav. (f. eks. offshore).

RescuePal har lang erfaring (over 50 års erfaring) i kurs og instruktøropplæring. Vi har hovedinstruktører innenfor de fleste kursområdene fra NRR og NFR.
Våres hovedinstruktører har operativ erfaring fra profesjonell tjeneste og på denne måten bred kompetanse innen feltet som skal videreformidles.
Vi leverer regelmessig opplæring til offshoretjeneste og helsevesenet.