Kurs, opplæring og kompetanseheving for helsepersonell

RescuePal tilbyr kurs for helsepersonell og helsetjenester.
Det stilles krav og forventninger til utøvere og tilbydere av helse- og omsorgstjenester. For å imøtekomme disse kravene er det en forutsetning at man fyller på med kompetanse.

Ved bruk av verktøy som NEWS, O-NEWS, (I)SBAR, TEWS, SAMPLER, OPQRST, ABCDE osv. og scenariotrening hvor disse benyttes vil du øke dine kunnskaper og få noen verktøy for bedre systematisk undersøkelse, behandling og samhandling med øvrig helsetjeneste i din utøvelse av helse- og omsorgstjenesten.

Utover dette kan det være aktuelt for deg med en økt kompetanse innenfor;

 • Kardiologi
  • EKG forståelse
  • EKG tolkning
 • Mottak av den kritisk syke pasienten
 • Traumatologi
 • Blodgasstolkning
 • CPAP
 • Luftveishåndtering
 • Venekanylering
 • Suturering

Listen over her kunne blitt strukket enda lengre, og hvis behovet er annerledes enn noe av det som er nevnt over her tar du kontakt med oss og vi finner instruktøren med den rette kompetansen som kan bidra til å løfte deg/dere et nivå opp.