Grunnleggende Førstehjelp – Barn

Førstehjelp defineres som den «første hjelpen» som alle kan bidra med når plutselig sykdom eller skade oppstår.
Dette kan være sikring av skadested. kartlegge hendelsen og sette i gang førstehjelp. Du er aldri alene på et skadested eller i en akutt hendelse – husk alltid å ringe 1-1-3 (medisinsk nødtelefon) tidlig samt gi menneskelig støtte.

Å være forberedt gir mestring
De fleste er ønsker å være best mulig forberedt dersom det skulle oppstå en uventet hendelse med akutt sykdom, eller skade, samtidig skyver mange slike tanker fra seg med et ønske «det skjer ikke meg». Ofte er vi redde for at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap innen førstehjelp.

Å yte førstehjelp har og med en sosial innstilling å gjøre. Når vi tilegner oss førstehjelpskunskaper blir vi i bedre stand til å håndtere en akutt situasjon, og har letter for å mestre opplevelsen i ettertid.

Vårt mål til deg som kursdeltaker:
Vi skal gjøre vårt ytterste for å oppnå mestring av kursets læringsmål. Kursets innhold skal være tilpasset det nivå deltakerne er på med hovedfokus på trygt læringsmiljø og hyggelig læring.