Førstehjelp

Førstehjelpskurs er kanskje det viktigste kurset du noensinne deltar på….
Det er kunnskap man håper aldri noensinne å få bruk for, men hvis vi får behov for kunnskapen fra førstehjelpskurset så er det den mest verdifulle kunnskapen vi har. – Den er livreddende og et liv kan ikke måles i penger eller tid.

Alle har ikke det samme behovet for førstehjelpskompetanse, mens noen elementer innen førstehjelp er ufravikelige og nødvendige krav for å bli en førstehjelper.
Småbarnsforeldre har ikke det samme behovet som klatregruppa i idrettslaget. Administrasjonen i en bedrift har ikke det samme behovet som de ansatte i produksjonen.
Av denne grunn er vi av den oppfattelse at kurs må tilpasses slik at vi kan fokusere på å lære det mest aktuelle, i stedet for å høre litt om mye som man kanskje ikke husker etterpå.

Obligatorisk innhold:

 • Sikkerhet
  Sikkerhetstenkning, og opptreden på skadestedet.
 • Pasientundersøkelse
  Hvordan undersøke den syke eller skadde personen på en målrettet og systematisk måte?
 • Varsling
  Når skal man varsle helsevesenet?
  Hvor skal vi ringe, og når? Legevakt eller medisinsk nødtelefon?
 • Livløshet eller bevissthetsendring
  Puster pasienten, eller ikke?
  Endringer i bevisstheten eller bevisstløshet?
 • Sideleie
  Hvordan legge noen i sideleie, og hvorfor?
 • Hjerte- lungeredning (HLR)
  Når skal vi starte med HLR? Hvordan utføres HLR?
  Er det vanskelig å utføre HLR?
 • Hjertestarter
  En innføring i bruk av hjertestarter.
  Kan alle benytte en hjertestarter?

Valgfritt innhold:

 • Akutt hjertesykdom
  Hva er akutt hjertesykdom?
  Vanlige og mindre vanlige symptomer på at noe er på ferde i hjertet.
 • Hjerneslag
  Hva er et hjerneslag, og hva gjør vi når noe skjer med hjernen?
  Hva er tegn og symptomer på hjerneslag?
 • Allergi
  Tegn og symptomer på allergi, eller hyperallergi?
 • Forgiftning
 • Brannskader
 • Bruddskader
 • Strømskader
 • Alvorlige skader
 • Nakke- og ryggskader
 • Sår- og kuttskader
 • Øyeskader
 • Kramper