NGFB – Instruktørkurs (NFR)

RescuePal inviterer til instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGFB) for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp. For å være instruktørkandidat må en i forkant gjennomført

Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 timer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader. Instruktøropplæring der deltakerne selv forestår instruksjon etter moderne pedagogiske prinsipper under veiledning.

Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGFB).
Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger.

Det er krav til gode førstehjelpskunnskaper for de som melder seg på.
Det må forventes å bruke noe tid til egne forberedelser etter endt undervisning første dag, da dere selv skal ha fremføringer.