Kjøpsbetingelser

Innholdsfortegnelse:

1. Generelt
2. Opplysninger
3. Pris
4. Bestilling og betaling
5. Medisinsk utstyr til privatpersoner
6. Levering og forsinkelse
7. Undersøkelse av produktene
8. Reklamasjon og angrerett ved forbrukerkjøp
9. Næringskjøp
10. Retur av varer
11. Personopplysninger
12. Salgspant
13. Videresalg
14. Tvister

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra RescuePal AS til kjøper. Med «kjøper» menes i dette dokumentet person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som bestiller en vare fra en av våre butikker. Med «selger» menes i dette dokumentet RescuePal AS.

Organisasjonsnummer 924 899 476MVA

RescuePal AS
Motlandshagen 74
4365 Nærbø
Norge

og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

2. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi gjør vårt beste for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere eller selge, i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller slette en ordre hvis det ved en feil ligger ute en vesentlig feil pris i vår nettbutikk.

Den reelle fargen på et produkt kan enkelte ganger være litt ulik fra slik fargen oppleves på nettbutikken via skjermen din. Er det svært viktig for deg å vite hvordan eksakt farge ser ut på det fysiske produktet; ta kontakt med oss før du fullfører bestillingen. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. Pris

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i kassen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Det kommer ingen kostnader i tillegg til dette. 

På produkter vi har markedsført med «Prisgaranti» garanterer vi at du skal få lavest pris på dette produktet hos oss. Skulle du finne et identisk likt produkt hos en annen tilbyder til lavere markedsført pris, vil vi tilbakebetale mellomlegget mellom det du har betalt og den andre tilbyderens pris. Prisgarantien gjelder alltid i 30 dager etter at du har kjøpt produktet.

4. Bestilling og betaling

Kunden er ansvarlig for å legge inn riktige opplysninger som angitt ved feltene i kassen. Hvis en forsendelse blir returnert pga. feil utfylt adresse eller navn, vil kunden bli belastet for ekstra fraktkostnader.

Betaling skjer i de fleste tilfeller med kredittkort, debetkort, Vipps eller faktura. Vi aksepterer VISA og Mastercard. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Dersom kunden bruker kredittkort, Vipps eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes ut.

Ved salg til offentlig sektor og næringsvirksomhet vil fakturering i utgangspunktet skje via EHF.

5. Medisinsk utstyr til privatpersoner

Enkelte av våre produkter selges ikke til privatpersoner. Dette fordi noen produkter krever oppfølging eller opplæring av helsepersonell. Vi kan derfor nekte å gjennomføre noen salg til privatpersoner, med dette som grunnlag.

Noen produkter er merket med at de er laget for, eller tiltenkt, profesjonell bruk. Disse produktene skal bare brukes i helsevesenet, eller av fagpersonell som har nødvendig opplæring. Vi tar ikke ansvar for bruk av disse produktene når de brukes av privatpersoner. 

6. Levering og forsinkelse

Når du har fullført bestillingen din hos oss, vil vi normalt sende ut varer som er på lager, senest neste virkedag. For bestillinger hvor ikke alle varer er på lager, kan en måtte vente til bestillngen er komplett. Enkelte ganger kan en bestilling bli delt opp, og varer bli sendt i ulike forsendelser. Oppgitt lagerstatus for fjernlager, og leveringstid for bestillingsvarer, er estimert status. Reell leveringstid kan avvike fra disse.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. 

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Når du mottar leveransen fra oss må du kontrollere at forsendelsen ser hel og uskadet ut, før du signerer på leveringen til transportøren. Hvis emballasjen på forsendelsen ser skadet ut, eller du ser at produktet inni er skadet, må dette anføres på fraktbrev (det stedet du signerer for mottatt leveranse) før du signerer dette hos transportøren. I slike tilfeller anbefaler vi å vente med å å åpne forpakningen til dere har kontaktet oss. Ta gjerne bilde av skadet emballaje eller produkt som dokumentasjon.

Ta kontakt med oss om du ikke har mottatt forsendelsen din innen 21 dager fra den ble sendt ut fra oss. Vi sender ikke ut nye varer for forsendelser som er blitt borte i postgang, og som det ikke er meldt fra til oss om innen 21 dager etter at de ble sendt ut.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene ber vi om at du straks undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, og om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangelfull levering, skader eller andre feil må du kontakte oss innen så fort som mulig og senest innen to virkedager etter at du har mottatt varene, slik at vi kan undersøke og rette opp feilen. Om du ikke melder fra om transportskader innen to virkedager, vil ikke transportskaden bli dekket eller utbedret av selger.

8. Reklamasjon og angrerett ved forbrukerkjøp

Som forbruker (privatperson) har du rett til å reklamere iht. forbrukskjøpsloven. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Det er den personen som har kjøpt produktet av oss som må kontakte oss ved en reklamasjon. Vi behandler ikke reklamasjoner fra personer som har kjøpt et produkt brukt fra noen andre enn oss.

Angretten gjelder kun ved salg til forbrukere jf Angrerettloven §1. Forbrukere kan, uten å oppgi årsak, gå fra kjøpsavtalen med oss. Angrefristen er 14 dager fra du mottok produktet fra oss. Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd.

Det er ikke angrerett på produkter som er spesialtilpasset eller spesiallaget (gravert, laget etter mål og ønske) ut fra kjøperens ønske. Angreretten gjelder heller ikke for medisinsk utstyr, eller for produkter som av hensyn til hygiene eller helsevern ikke kan selges videre når forseglingen er brutt jf. Angrerettloven §22.

Ved bruk av angreretten skal kjøper dekke kostnaden til frakt for retur av produktet. Hvis kjøper leverer en pakke tilbake til postkontoret/post i butikk for retur, uten å betale returfrakt, vil returfrakt bli trukket fra beløpet som bli refundert (Satsen for frakt kan da være høyere enn den rabatterte frakten kjøper har betalt ved utsendelse av varen). Etter at returen er godtatt av oss, vil vi tilbakebetale beløpet for produktet, og beløp for rimeligste fraktalternativ fra vårt lager til kjøper. Å ikke hente pakken på postkontoret, regnes ikke som bruk av angrerett. Ved bruk av angrerett skal kunde alltid kontakte oss før returen skjer – hvis ikke vil vi ikke anse det som bruk av angreretten. For pakker som ikke blir hentet på postkontor/post i butikk gjelder dette: Se i punktet «Retur av varer».

Ved retur skal produktet og produktets originalemballasje alltid legges opp i en transportemballasje slik at den original produktemballasjen ikke blir skadet.

Forøvrig viser vi til Angrerettsloven bestemmelser.

9. Næringskjøp

For kjøpere som ikke er forbrukere (dvs. helsevesen, bedrifter, organisasjoner eller annen næringsvirksomhet), gjelder kjøpslovens bestemmelser.

10. Retur av varer

For retur av varer som ikke er under angrerett for forbrukere (privatpersoner), gjelder disse reglene for alle kjøp:

  • Det finnes noen produkter som vi av ulike årsaker ikke kan ta i retur, derfor må en retur alltid avklares med oss først. Bestillingsvarer, eller varer som sendes fra fjernlager, tas ikke i retur.
  • Returnerte varer må være ubrukt, uskadet og i uskadet og hel emballasje.
  • Ved godkjent retur vil det tilkomme et returgebyr på 15% av produktprisen, og minst 220 kr eks. mva. Frakt ut til kunde blir ikke tilbakebetalt. Eventuell returfrakt som betales av oss, vil bli fakturert kunden.
  • For pakker som ikke blir hentet på postkontor/post i butikk og deretter returneres av posten til oss, vil kunden bli belastet for frakt + et gebyr på kr 120,- inkl. mva. Hvis pakken sendes ut på ny, vil kunde bli belastet på ny med vanlig frakt for ny utsendelse.
  • For pakker som ikke kommer fram til mottaker eller blir returnert på grunn av at kunde har lagt inn feil adresse, vil det gjelde de samme vilkårene som i punktet ovenfor.

11. Personopplysninger

Se vår personvernerklæring for informasjon om selskapets behandling av personopplysninger.

12. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

13. Videresalg

Det tillates ikke at produktene videreselges til kjøpere i andre land enn Norge, uten at dette er avklart med Selger.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Skjervheimgruppen AS til forbrukere, der ikke annet er oppgitt.