RescuePal er grunnlagt, og består av kvalifisert helsepersonell som har formell og praktisk kompetanse innen førstehjelp, beredskap og helse.

  • Vi leverer tjenester til privatpersoner, lag/organisasjoner, bedrifter og profesjonelle aktører.
  • For oss er det viktig at tjenesten leveres på rett nivå etter kundens behov.
  • Vi er konkurransedyktige på pris og tilbyr tjenester av høy kvalitet.

Ønsker du

  • Kjøp, leie eller leasing av medisinsk utstyr / hjertestarter / førstehjelpsutstyr
  • Kurs, opplæring, eller utvikling av kompetanse
  • Risiko og beredskaps vurdering
  • Medisinsk beredskap

    Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vi som driver RescuePal er utdannet innen helse og medisin og jobber operativt innen faget.
Vi har medarbeidere og samarbeidspartnere som bistår på de områdene kunden har behov for, alle våre instruktører besitter rett kompetanse innenfor det feltet de skal bistå eller undervise i slik at kunden får en oppdatert og kvalitetssikret kompetent tjeneste fra RescuePal.

Litt mer om oss:

Christian Christensen
BSc, MSc Intensivsykepleier, videreutdanning i offshoresykepleie.
Daglig leder

Bakgrunn fra somatisk og psykisk helsetjeneste, prehospitalt arbeid, legevakt, akuttmottak, intensivavdeling og kardiologisk avdeling.
Videre har Christian jobbet i i bedriftshelsetjeneste som HMS – Rådgiver og som offshoresykepleier.
Christian har erfaring med prosjektering av helsetjeneste offshore både relatert til utstyr, lovkrav og system.
Christian har en solid bakgrunn relatert til undervisning gjennom de siste 25 årene.

Børge Hognestad
BSc, Sykepleier, Paramedic, Ambulansearbeider, utdannet redningsmann. 

Børge har en solid arbeidserfaring gjennom mer enn 30 år i prehospital tjeneste, akuttmottak, og medisinsk nødtelefon.

Børge har jobbet med opplæring for private, bedrifter, videregående skoler, politiet, universitet, offshore samt ved medisinsk simuleringssenter.
Børge har bla. ledet etablering av nasjonale 
standarder for brann og redningsetat (akutthjelper) og jobbet med nasjonale kurs for frivillige beredskapsorganisasjoner. 

Atle berge
BSc Sykepleier

Atle har flere års erfaring fra helsevesenet, både psykiatri og somatikk. Atle jobber i akuttmottaket på Stavanger universitetssykehus.
Atle har erfaring som instruktør både gjennom eget foretak og i frivillige organisasjoner.