Søk
Close this search box.

Praktisk trening

Medisinsk Simulering

Medisinsk simulering er praktisk trening for helsepersonell og omhandler alt fra individuell ferdighetstrening til flerfaglig teamtrening i akutte og sammensatte situasjoner.

Simulering gir helsepersonell mulighet til å tilegne bedre kompetanse på pasientbehandling, uten at pasienten involveres i treningen. I simuleringen er kan pasienten en avansert treningsdukke eller en skuespiller som responderer på den behandlingen som blir utført av deltagerne.

I medisinsk simulering organiseres treningen slik at deltagerne møter pasientsituasjoner som er realistiske og passe utfordrende. Treningsformen oppleves derfor relevant og nyttig. Eksempler på mål for treningen kan være å oppøve bedre teknikk ved prosedyrer eller pasientsamtaler, innføring av nye retningslinjer eller at kursdeltagerne vil bli bedre på tydelig kommunikasjon og god samhandling. Hovedmålet med simulering er at situasjonen skal være trygg, positiv og oppleves utfordrende.

Medisinsk simulering er en etablert treningsform både til individuell trening så vel som til å trene store team. I team-simulering trenes hele team i sammensatte pasientsituasjoner. Teamet består av de som naturlig samhandler i den aktuelle situasjonen. Etter endt simulering møtes alle til debriefing hvor teamet reflekterer over hva som skjedde i scenarioet. Debriefingen ledes av en fasilitator som leder den organiserte gjennomgangen av casen.

Debriefingen er en strukturert samtale der teamet sammen gjennomgår hvilke utfordringer de møtte i scenarioet, hva som gikk bra og om de ser noe som kunne vært gjort på en bedre måte. Denne refleksjonen avrundes med at samtlige deltagere konkretiserer hva de har lært av treningsøkten og hvordan dette kan gjøre dem bedre i videre arbeid.

Målet for treningen er bedre pasientsikkerhet. Medisinsk simulering bidrar til å øke kompetansen til den enkelte deltager samtidig som samhandlingen skaper kompetente team som vet hva som skal gjøres og på hvilken måte.

Andre kurs

Bedrift

kompetanseheving

Meny