Søk
Close this search box.

GF

Grunnleggende Førstehjelp

Alle kan bidra med når plutselig sykdom eller skade oppstår.

Du er aldri alene på et skadested eller i en akutt hendelse – husk alltid å ringe 1-1-3 (medisinsk nødtelefon) her får du råd og tips dersom du er usikker samtidig som du starter kjeden som redder liv.
Mennesker som opplever ulykker og dramatiske situasjoner formidler ofte at de føler seg hjelpeløse og rådville. Dette skyldes ofte at de er totalt uforberedt og ikke visste hva de skulle gjøre.

Å være forberedt gir mestring.

De fleste er ønsker å være best mulig forberedt dersom det skulle oppstå en uventet hendelse med akutt sykdom, eller skade, samtidig skyver mange slike tanker fra seg med et ønske «det skjer ikke meg». Ofte er vi redde for at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap innen førstehjelp.

Å yte førstehjelp har og med en sosial innstilling å gjøre. Når vi tilegner oss førstehjelpskunskaper blir vi i bedre stand til å hjelpe til ved en akutt situasjon, og har letter for å mestre opplevelsen i ettertid.

Juridisk forhold.

I Norge finnes det lover som definerer plikt til å hjelpe – også for vanlige folk. Heldigvis har vi tradisjon og kultur for å hjelpe.

Ansvar for førstehjelpshandlinger:
En som yter førstehjelp utfra anbefalte retningslinjer, og med gode hensikter, er ut fra norsk tradisjon godt beskyttet. Det skal mye til for at man som førstehjelper blir stilt juridisk og økonomisk ansvarlig for feilvurderinger eller feilaktig førstehjelp. Det er viktig at den som utøver førstehjelp ikke handler utover egen kompetanse.

Det kan medføre problemer dersom førstehjelperen utfører behandling eller diagnosering som normal utføres av helsepersonell – da omtales dette som helsehjelp og reguleres av andre lover.

For barnehager og skoler gjelder egne regler i tilfeller undervisningspersonell skal gi medisiner til elever. (Se rundskrivet «Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning» , IS-2008.)

Vårt mål til deg som kursdeltaker:

Vi skal gjøre vårt ytterste for å oppnå mestring av kursets læringsmål.
Kursets innhold skal være tilpasset det nivå deltakerne er på med hovedfokus på trygt læringsmiljø og hyggelig læring.

Andre kurs

GFB

Meny