Instruktørkurs Norsk Grunnkurs Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (også kalt Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn) (NGFB) for helsepersonell og andre som underviser i førstehjelp.

Instruktørkurs NGFB går over 1 dag og gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp for deg som har omsorg for barn  (NGFB) ” som er kursprogram på grunnleggende nivå.

Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 undervisningstimer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, forgiftninger, sykdommer og dagliglivets skader. Kursets fokus er førstehjelp for barn under skolealder og passer for foreldre, besteforeldre og barnehageansatte som har ansvar og omsorg for barn.
Dette er et bestått/ikke bestått kurs! Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn (NGFB)».

Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger.

Krav til instruktørkandidatene:

  • Det er krav til at du allerede minimum er godkjent «Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF)» for å kunne melde deg på dette kurset. Dokumentasjon som godkjent instruktør NGF må fremlegges.
  • Det er krav til gode førstehjelpskunnskaper for de som melder seg på.
  • Det kreves at de som melder seg på enten er offentlig godkjent helsepersonell med erfaring fra førstehjelp og/eller er godkjent utøver på kvalifisert nivå førstehjelp eller høyere. Det må på forespørsel kunne fremlegges dokumentasjon på ovennevnte.

Forberedelser og gjennomføring:
Hovedinstruktøren går gjennom kurskonseptet og hva som er annerledes når det gjelder barn, f.eks. i pasientundersøkelsen og  ved fri luftvei på spedbarn.
Nye tema i dette kurset i forhold til NGF er; barnesykdommer og forgiftninger. Deltakerne må forvente å skulle fremføre deler av kurskonseptet for hverandre i løpet av dagen, etter en gjennomgang av Hovedinstruktøren.